Δελτίο τύπου Συντονιστικής επιτροπής κατά των φωτοβολταϊκών στο Πεντελικό

Μπροστά στον κίνδυνο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο Πεντελικό, που δημιουργεί το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, η συντονιστική επιτροπή με άμεση παρέμβασή της ενημερώνει τα κόμματα και στους Υπουργούς Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη και Περιβάλλοντος Ε. Λιβιεράτο, ζητά αλλαγές στο σχέδιο νόμου και συνάντηση για το θέμα

Επιστολή για το ζήτημα που προκύπτει, όσον αφορά τη διαφαινόμενη δυνατότητα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών από την Εκκλησία στην Πεντέλη, με βάση τον νέο Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο, απέστειλε η Συντονιστική Επιτροπή κατά των φωτοβολταϊκών στο Πεντελικό στα κόμματα και στους Υπουργούς Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη και Περιβάλλοντος Ευάγγελο Λιβιεράτο, όπου εκφράζει τις αντιρρήσεις της πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και ζητά την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων από το νέο Νομοσχέδιο.
Ανακοινώνεται από την Επιτροπή ότι επίκεινται συναντήσεις με το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και με τα πολιτικά κόμματα, ώστε να αλλάξουν οι διατάξεις του Νομοσχεδίου.
Η επιστολή έχει ως ακολούθως:

Πεντέλη 25 Φεβρουαρίου 2013

Προς: Υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών κ. Χατζηδάκη Κωστή
Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Λιβιεράτο
Κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΚΚΕ

Κοινοποίηση: ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ, ΣΠΑΠ, Δήμοι μέλη του ΣΠΑΠ

Θέμα: Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Ανάπτυξης που δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο Πεντελικό.

Αξιότιμοι κύριοι
Στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή υπάρχουν δύο σημεία τα οποία κατά τη δική μας εκτίμηση ανοίγουν το δρόμο για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό, εξέλιξη που το Μάρτιο το 2012 η συντονιστική επιτροπή μας, μαζί με την τοπική κοινωνία κατάφερε να αποτρέψει.
Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε:
α) Στο ότι δεν υπάρχει σαφής και ρητή πρόβλεψη ότι οι προωθούμενες επενδύσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν εντός προστατευόμενων περιβαλλοντικά περιοχών, όπως π.χ. το Πεντελικό Βουνό που προστατεύεται από Π.Δ. προστασίας (ΦΕΚ 755)
β) Στο γεγονός ότι αναγνωρίζεται έμμεσα η “ιδιοκτησία” της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Ιερών Μονών σε εκτάσεις που δεν έχουν, τις διακατέχουν, ενώ με τις διατάξεις του Ν.1811/88, έπρεπε ήδη να είχαν αποδόσει στο δημόσιο.

Η προώθηση του σχεδίου Νόμου ως έχει δεν μπορεί να γίνει από εμάς και τις τοπικές κοινωνίες γύρω από το Πεντελικό, αποδεκτή.
Με τροποποίηση των διατάξεων του προωθούμενου νομοσχεδίου θα πρέπει να διευκρινίζονται τα εξής :

1. Όσον αφορά τη χωροθέτηση των ΕΣΧΑΣΕ & ΕΣΧΑΔΑ , ρητά θα πρέπει να εξαιρείται με ανάλογη τροποποίηση του αρ. 11 ν. 3986/2011 και η χωροθέτησή τους σε ακίνητα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως «τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και για τα οποία έχουν καθορισθεί ειδικά νομικά καθεστώτα ή/και ειδικές ζώνες προστασίας όσον αφορά τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης (όπως εν προκειμένω με το από 26.8.1988 ΠΔ – ΦΕΚ Δ΄ 755/21.10.1988 όπως ισχύει) με όρους δηλ. μη συμβατούς με τις προβλεπόμενες στα ΕΣΧΑΣΕ & ΕΣΧΑΔΑ χρήσεις γης κ.λ.π. όρους, καθώς και σε κηρυχθείσες ως αναδασωτέες εκτάσεις.
2. Στο προς τροποποίηση αρ. 7 παρ. 1 ν. 3894/2010 (αρ. 1 παρ. 7 Σχ Ν), να διευκρινίζεται ότι οι σχετικές παρεκκλίσεις δεν μπορούν να λάβουν χώρα σε περιοχές όπου κατά αντιστοιχία με τα ανωτέρω υπό «1» έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως «τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και για τα οποία έχουν καθορισθεί ειδικά νομικά καθεστώτα ή/και ειδικές ζώνες προστασίας όσον αφορά τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και σε κηρυχθείσες ως αναδασωτέες εκτάσεις.
3. Όσον αφορά τη νέα παρ. 4 του τροποποιούμενου με το Σχ. Ν. άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (αρ. 5 του Σχ. Ν), να διευκρινίζεται ότι κατά πλάσμα δικαίου μπορούν να θεωρηθούν για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3894/2010 ως ιδιωτικά τα ακίνητα στα οποία οι εκεί ονομαζόμενοι φορείς έχουν όχι απλά «περιουσιακά δικαιώματα» (όρος που δημιουργεί αμφισημίες και δυσερμηνεία) αλλά γεγενημένα, αναγνωρισμένα εμπράγματα δικαιώματα κυριότητας, και μόνο εφόσον για τα ακίνητα αυτά έχει ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία που προβλέπει ο ν. 1811/1988.
4. Στη νέα παρ. 5 που προστίθεται με το ΣΧ. Ν. (αρ. 4 παρ. 5) στο αρ. 22 ν. 3894/2010, να διευκρινίζεται απόλυτα και με σαφήνεια ότι η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εφόσον υπάρχει πληρότητα και αρτιότητα φακέλου όσν αφορά και τις εξαιρούμενες από τη διαδικασία των «προτύπων δεσμεύσεων» εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων, κ.λ.π. περιβαλλοντικών, πολεοδομικών κ.λ.π. αδειών κατά την κείμενη νομοθεσία.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι:
Στο πεντελικό βουνό ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας 755/88, το οποίο εδώ και 23 χρόνια απέτρεψε τις προσπάθειες που έγιναν για οικοπεδοποίηση και τη δημιουργία δράσεων με στόχο το κέρδος, οι οποίες θα επιβάρυναν το περιβάλλον.
Η τοπική αυτοδιοίκηση πρωτοστάτησε να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του Πεντελικού. Αν σήμερα αποδεχθεί την καταστρατήγησή το , τότε είναι σίγουρο ότι στο μέλλον θα ανοίξει ο δρόμος για περιβαλλοντική κακοποίησή του με σκοπό το όποιο κέρδος.
Το φωτοβολταϊκό πάρκο που σχεδιάζει η εκκλησία να πραγματοποιήσει είναι εντός της ζώνης προστασίας του Πεντελικού και μάλιστα σε περιοχή που κηρύχτηκε αναδασωτέα το 2010 μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2009. Η δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στην συγκεκριμένη έκταση ουσιαστικά επιβραβεύει τους εμπρησμούς και τις πυρκαγιές που στόχο είχαν να καταστρέψουν το δασικό πλούτο του βουνού.

Μεγάλη η περιβαλλοντική επιβάρυνση
Το πάρκο που σχεδιάζεται να γίνει είναι το μεγαλύτερο στη χώρα. Η έκτασή του θα είναι 3,500 στρέμματα, έκταση ίση με τον αστικός ιστός της Νέας Πεντέλης!!
Η αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιοχής είναι προφανής. Θα υπάρξει δίκτυο μεταφορές του ρεύματος με πυλώνες, χώροι για συσσώρευσή του, χώροι και κτήρια για τη λειτουργία της μονάδας. Η μονάδα παραγωγής θα ξεφυτρώσει εκεί που λίγα χρόνια πριν ήταν πυκνό δάσος. Χλωρίδα και πανίδα θα εξαφανιστούν, ενώ το χειρότερο είναι ότι η θερμοκρασία στην περιοχή θα ανέβει δύο με τρεις βαθμούς. Επίσης η οπτική ρύπανση θα είναι ανυπολόγιστη.
Ουσιαστικά η περιοχή θα μετατραπεί σε βιομηχανική περιοχή. Είμαστε σίγουροι ότι ούτε σε τριτοκοσμική χώρα θα διανοείτο κανείς σήμερα να προτείνει εγκατάσταση βιομηχανικής περιοχής σε προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή και μάλιστα αναδασωτέα.

Αμφισβητούμε την ιδιοκτησία της μονής Πεντέλης στα βουνά και στις δασικές εκτάσεις
Μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να διευθετηθεί είναι η «ιδιοκτησία» της μονής Πεντέλης σε βουνά και δασικές εκτάσεις. Δεν προκύπτουν από πουθενά οι ιδιοκτησίες αυτές στις δασικές εκτάσεις του Πεντελικού βουνού. Το φωτοβολταϊκό πάρκο σχεδιάζεται να γίνει σε περιοχή όπου αμφισβητείται η ιδιοκτησία της μονής Πεντέλης.
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Κανένας διάλογος για παραβίαση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος και απόλυτη προστασία του περιβάλλοντός του πεντελικού, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία και το Προεδρικό Διάταγμα. Δεν έχουμε δικαίωμα απέναντι στις επόμενες γενιές να ανοίξουμε κερκόπορτα που θα αλλοιώσει το πεντελικό περιβάλλον. Δεν έχουμε δικαίωμα να στερήσουμε οριστικά από τους κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αθήνας ένα μεγάλο πνεύμονα πρασίνου στο Πεντελικό.
Αν εμείς ανεχθούμε παραβίαση του Προεδρικού Διατάγματος προστασίας, έστω μια φορά, έστω και για λίγο, τότε ανοίγουμε μελλοντικές ορέξεις συμφερόντων για εμπορευματοποίηση του Πεντελικού και χάνουμε το ηθικό μας πλεονέκτημα να υπερασπιζόμαστε την προστασία του βουνού.
Δεν συζητάμε σε καμία περίπτωση και με κανέναν το οποιοδήποτε, μεγάλο ή μικρό σχέδιο που θα επιβαρύνει το περιβάλλον του πεντελικού. Δεν συζητάμε «αντισταθμιστικά», που στοχεύουν να εκμαυλίσουν και να εξαγοράσουν συνειδήσεις. Και δεν θα αφήσουμε κανένα να κερδοσκοπήσει και να βγάλει χρήματα σε βάρος του περιβάλλοντος του Πεντελικού βουνού.

Όλοι οι φορείς της αυτοδιοίκησης έχουν λάβει θέση κατά της δημιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό.
Τη θέση μας να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό, στηρίζουν όλοι οι φορείς της αυτοδιοίκησης, έχοντας λάβει σχετικές αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων. Πιο συγκεκριμένα:
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ) έχει λάβει δύο φορές ομόφωνη απόφαση κατά της δημιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό,
• Τα δημοτικά Συμβούλια των Δήμων μελών του ΣΠΑΠ, έχουν λάβει αποφάσεις κατά της δημιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό.
• Τα Διοικητικά Συμβούλια της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), έχουν λάβει ομόφωνες αποφάσεις κατά της δημιουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Πεντέλη.
Σε ότι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε σε εγρήγορση, όπως και στο παρελθόν, ώστε να αποτρέψουμε τη δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Πεντέλη. Τη μάχη αυτή θα τη δώσουμε χρησιμοποιώντας κάθε νομικό και πολιτικό τρόπο, ώστε να βάλουμε φρένο στις ορέξεις όλων αυτών που προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν στο ταλαιπωρημένο Πεντελικό βουνό. Θεωρούμε ότι υπάρχουν έντιμοι δημόσιοι λειτουργοί που δεν θα παρανομήσουν.
Επίσης είμαστε έτοιμοι όπως και στο παρελθόν, μαζί με τους πολίτες που στηρίζουν τις προσπάθειές μας, να δώσουμε μάχες και στο πεζοδρόμιο ή σε όποιο άλλο πεδίο χρειαστεί προκειμένου να αποτρέψουμε την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και τη μετατροπή του Πεντελικού σε βιομηχανική περιοχή.
Είμαστε σίγουροι ότι τη μάχη αυτή θα την κερδίσουμε και ο αγώνας μας θα δικαιωθεί, διότι είναι δίκαιος και προστατεύει τα συμφέροντα του πεντελικού, του περιβάλλοντος και των πολιτών.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως έχουμε το συντομότερο δυνατό μια συνάντηση μαζί σας προκειμένου, πριν την ψήφιση του Νομοσχεδίου, να υπάρξουν οι αλλαγές εκείνες που θα διασφαλίσουν ότι δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί ουδεμία επένδυση φωτοβολταϊκών εντός της περιοχή που προστατεύεται από το Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού.

Η ολομέλεια των στελεχών και των πολιτών της συντονιστικής επιτροπής

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατατέθηκε από την αντιπολίτευση αίτημα για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη αποφάσεων με στόχο τη διασφάλιση του Ο.Τ. 196 για τις ανάγκες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων

Κατατέθηκε σήμερα 19/2/2013 από 13 δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης (συνδυασμοί Πεντέλη στο Ύψος της, Ανθρώπινη Πολιτεία, Πεντέλη Εν Δράσει και ανεξάρτητοι σύμβουλοι Λεωνίδας Λάζος και Βασίλης Λάζος) αίτημα για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη διασφάλιση του Ο.Τ. 196 για τις ανάγκες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων.

Η αναγκαιότητα άμεσης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου προκύπτει από το γεγονός ότι η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε ληφθεί για το θέμα αυτό τον Απρίλιο του 2012 είναι ελλιπής και πρέπει να συμπληρωθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ο συγκεκριμένος χώρος για τις ανάγκες του 1ου Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Γραφείο Τύπου της
Πεντέλη Εν Δράσει

Η Πεντέλη Εν Δράσει εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κοινότητας Νέας Πεντέλης Ηλία Κόλλια

Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας ένας άνθρωπος που τίμησε την πόλη του και την οικογένεια του.

Ένας άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης που πάντα τον διέκρινε η αγάπη του για την Νέα Πεντέλη.

O Ηλίας Κόλλιας διετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Πεντέλης την οκταετία 1995-2002. Συνέβαλε καθοριστικά με την παρουσία του στην πρόοδο και την εξέλιξη της πόλης μας.

Ο επικεφαλής Αντώνης Φειδοπιάστης, οι δημοτικοί, οι τοπικοί σύμβουλοι και τα στελέχη του συνδυασμού Πεντέλη Εν Δράσει, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του.

Το Γραφείο Τύπου της
Πεντέλη Εν Δράσει

Αντ. Φειδοπιάστης: Σήμερα είναι η αφετηρία της επόμενης προεκλογικής περιόδου (άρθρο στην ιστοσελίδα ermispress.gr)

Εντυπωσιακή συγκέντρωση του Συνδυασμού. Στο πλευρό του Αντ. Φειδοπιάστη πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί

«Ο Συνδυασμός μας είναι πολυκομματικός και πολυσυλλεκτικός»

«Σύνθημά μας: Από τον πολίτη με τον πολίτη για τον πολίτη»

Eντυπωσιακή ήταν η συγκέντρωση των φίλων του Συνδυασμού «Πεντέλη εν Δράσει» που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων στις 10 Φεβρουαρίου 2013, στα πλαίσια της εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο επικεφαλής του Συνδυασμού κ. Αντώνης Φειδοπιάστης υποδέχθηκε τους προσκεκλημένους φίλους και συνεργάτες του Συνδυασμού, μεταξύ των οποίων ηχηρά ονόματα της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής της χώρας.

Ο κ. Αντ. Φειδοπιάστης τόνισε ότι «σήμερα είναι η αφετηρία της επόμενης προεκλογικής περιόδου. Ξεκινάμε δυναμικά να διεκδικήσουμε το Δήμο από τώρα, σε ενάμισι χρόνο, με ένα ευρύ-πλατύ πολυκομματικό και πολυσυλλεκτικό σχήμα που θα πάει την Κοινωνία μπροστά, με ένα και μόνο σύνθημα: Από τον πολίτη με τον πολίτη για τον πολίτη».

Νωρίτερα ο επικεφαλής του Συνδυασμού έκοψε το πρώτο κομμάτι της πίτας που αφιέρωσε στους κατοίκους του Δήμου Πεντέλης και το δεύτερο για το Συνδυασμό Πεντέλη εν Δράσει.

Χαιρετισμούς απηύθυναν το μέλος του Συνδυασμού και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κώστας Τζουμάκας που υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσουν όλοι μαζί, ώστε να μπορούν να έχουν οι πολίτες την ποιότητα ζωής που τους αξίζει. Ευχές έδωσε και το μέλος του Συνδυασμού κ. Μπάμπης Τζάκης.

Μεταξύ των παρόντων που κατέκλυσαν την αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου και τους χώρους υποδοχής, απηύθυναν χαιρετισμό οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Ρένα Δούρου, Χαρά Καφαντάρη, Αλέξης Μητρόπουλος, Δημήτρης Στρατούλης, Δημήτρης Τσουκαλάς, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Κώστας Ήσυχος, από την ΔΗΜΑΡ ο Μάνος Ζαχαριάδης υπεύθυνος της Τοπικής Οργάνωσης Πεντέλης και αντιπρόεδρος του ΙΣΑ, από τους Οικολόγους Πράσινους ο Γιώργος Δημαράς περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, ο Γιάννης Σταθόπουλος δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής του συνδυασμού “Νίκη για την Αγία Παρασκευή”, ο Ανδρέας Νεφελούδης δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής του συνδυασμού “Νέα Σμύρνη Αλλά Ζει”, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Πεντέλης Λεωνίδας Λάζος, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης Ειρήνη Ρήγου-Φιλιππή, η Βιβή Μπάγιου γραμματέας της πνευματικής κίνησης Βορείων Προαστίων.

Οι φίλοι και συνεργάτες του Συνδυασμού που κατέκλυσαν την αίθουσα άκουσαν τον κ. Φειδοπιάστη να αναφέρεται στην ίδρυση του Συνδυασμού Πεντέλη εν Δράσει πριν τρία χρόνια, με σκοπό τη διεκδίκηση του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης, θέλοντας να προσθέσουν μια άλλη μολυβιά στην εξέλιξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Φειδοπιάστης δεν παρέλειψε να ασκήσει σκληρή κριτική κατά του Συνδυασμού που διοικεί την Πεντέλη και κυρίως κατά του Δημάρχου κ. Δ. Στεργίου-Καψάλη. Μεταξύ άλλων μίλησε για έλλειμμα δημοκρατίας που χαρακτηρίζει τη Διοίκηση Στεργίου αλλά και για την προβληματική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην απόφαση της Διοίκησης να ξοδέψει 3 εκατομ. ευρώ για Αστυνομικό Κτίριο στην Πεντέλη (η απόφαση απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Αττικής).

Σημείωσε την «αγωνία» της Διοίκησης να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της Μονής Πεντέλης που μαζί με ιδιωτικά συμφέροντα, επιχείρησαν να φορτώσουν το βουνό με φωτοβολταϊκά. Ο κ. Φειδοπιάστης τόνισε τη συνεννόηση των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης, που με τη βοήθεια Βουλευτών απέτρεψαν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Πεντελικό.

Αναφέρθηκε επίσης στην υποχρέωση άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τη Διοίκηση την οποία μετέτρεψε (η Διοίκηση) σε φιλανθρωπία και μέσον προβολής του Δημάρχου.

Τόνισε τις ευθύνες όλων των παρατάξεων -πλην Καρατζή- για την οικονομική κατάσταση του Δήμου με ενδεχόμενο την τεράστια αύξηση των δημοτικών τελών που θα επιβάλλει το οικονομικό Παρατηρητήριο.

Εμείς διεκδικούμε τους πόρους που αντιστοιχούν στις αυξημένες αρμοδιότητες της Τ.Α, είπε, και επέρριψε ευθύνες στην Πολιτεία για τη μη διάθεση των απαραίτητων πόρων. Παράλληλα αναφέρθηκε στους τρόπους αντιμετώπισης των ανωτέρω θεμάτων.

Καταλόγισε ευθύνες στη σημερινή Δημοτική Αρχή για τη μη ένταξη στο Σχέδιο Πόλης της Παλαιάς Πεντέλης, στη μη οριοθέτηση των παραρεμάτιων περιοχών.

Η εκδήλωση έκλεισε με ποιοτικά τραγούδια από όλο τον κόσμο με την Άρτεμη Ματαφιά και τον Λευτέρη Πουλιού.

Γιάννης Μπολέτης

icon-car.pngKML-LogoFullscreen-LogoQR-code-logoGeoJSON-LogoGeoRSS-LogoWikitude-Logo
Πεντέλη εν δράσει

loading map - please wait...

Πεντέλη εν δράσει 38.051199, 23.833493

H Πεντέλη που θέλουμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας!